Vergadering

Ledenvergadering 2018 – Stichting De Leidsche Mondialen

In het Atelier van Dick vind a.s. donderdag 17 februari de ledenvergadering van Stichting De Leidsche Mondialen plaats.

Alle leden zijn van harte welkom!

AGENDA

 1. Opening door Dick
 2. Overdracht voorzittershamer aan Ton Kohlbeck
 3. Financiën + instellen kascommissie
 4. Activiteiten:

  -Gemeentehuis Katwijk maart

  -Museum Voorschoten augustus/september

 5. Website
 6. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt
 7. Sluiting