Eric Sybren (14 februari 1949) ziet het schilderen als een egocentrische bezigheid. Dromerij en fantasie zijn waarneembaar in zijn werk, overwegend geschilderd in olieverf. Van goedkope romantiek moet hij niets hebben. Het werk vangt schoorvoetend aan, waarbij een zekere weerstand moet worden overwonnen. Het wit geprepareerde doek is al gaaf en af. Wat zou je nog kunnen toevoegen? Met het staren naar het doek en peinzend voor de schildersezel zitten gaat er al een kwartier mee heen.

“Denken begint bij twijfel” ( Roger Martin du Gard)

“Soms volgt mijn penseel een andere richting dan ik voor ogen heb….”

Website Eric Sybren

E-mail Eric Sybren