Justus Dick Bakhuizen van den Brink

Justus Dick Bakhuizen van den Brink werd geboren op 15 november 1950 te Leiden.

Na zijn Hbs tijd startte hij zijn opleiding aan de Vrij Kunst Academie, Psychopolis te Den Haag naderhand bij Ars Aemula Natura te Leiden waar hij les kreeg van Gerard de Wit en de Leidse Academie van Ed Vijsma . Zodoende trad hij in de voetsporen van een van zijn voorvaderen, Ludolph Backhuysen, die wereldwijd bekendheid genoot als 17e eeuwse maritiem schilder .

Begin jaren 80 van de 20e eeuw stopte Dick met zijn werkzaamheden als programmeur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Rijswijk bij de Dienst Informatie Verwerking en zo begon hij een nieuwe loopbaan als kunstschilder. Dick Bakhuizen van den Brink behoorde ook tot de”bekende  kunststroming ”Het Neo-Symbolisme“ opgericht door Jacob Kanbier in 1989 te Leiden waar ook Justus Donker van uitmaakte (After Nature Groep met onder andere Peter Klashorst).

In 1993 was Dick een van de mede oprichters van het Kunstenaars Centrum De Haagweg 4 te Leiden, waar hij in de oprichtings bestuur zat van stichting “De Leidse School “en van de “Kunstenaars Vereniging Haagweg 4″. In 1997 werd Dick de culturele prijs van de SP toegekend “DeGouden Tomaat“.

In 2007 richtte Dick het “Kunstenaars Collectief De Leidsche Mondialen” op die uitmondde in de oprichting van Stichting De Leidsche Mondialen waar hij oprichter c.q voorzitter van werd. Verder zit hij ook in het bestuur van Stichting van de Stedenband Leiden-Oxford vanaf 2005.

Dick heeft veel bekende Nederlanders geschilderd, zoals Jeroen Krabbe, Katja Schuurman,J an Wolkers, Harry Mulisch en de Engelse  rocksterren Keith Richards en sir Mick Jagger. Inmiddels bevinden zich vele werken van Dick in binnen en buitenland, zoals van Koningin Maxima en de Engelse actrice Julie Christie.

In 2012 ontwierp Dick de Nannic Award die voor het eerst werd uitgereikt aan Mary Borsato  door Mariska van Kolck (Musical ster) in Huis Ter Duin te Katwijk op 20 december 2012 .

In diverse musea  in binnen en buitenland haNgt werk van Dick, zoals in het Modern Museum te Oxford (Eng), Torun (Polen) en twee schilderijen (Harry Mulisch en Jules Deelder) in het Letterkundig Museum te Den Haag .

In 2013 richtte Dick het Kunstenaars Genootschap “De Creatieve Andersdenkenden“ op .

Dick Bakhuizen van den Brink is tevens docent tekenen en schilderen bij diverse instellingen in Leiden en omstreken.

Voor informatie : www.jdbakhuizen.nl www.deleidschemondialen.nl

Mobiel :  06-24795441